Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2015

Play fullscreen
SDM - Opadły mgły, wstaje nowy dzień

May 03 2015

meggy
7284 0456
Reposted fromniewychowana niewychowana viakamaan kamaan
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
9890 39b6 500

Had to share this @weheartit

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viakamaan kamaan
1748 dcff 500

purpleyin:

yourkingandqueen:

dbvictoria:

Incredible beds

I love the bed fandom

I seriously want like a couple of these. Non-standard furniture, especially the multifunction or space saving kind, I am a sucker for. Why we not get this more often, make life more efficient people-who-decide-what-furniture-to-sell please.

Reposted fromstephstiel stephstiel viakamaan kamaan
meggy
1721 9d51
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamolkoholic molkoholic
meggy
5539 8426 500
Reposted fromrol rol viamolkoholic molkoholic
meggy
1075 78c6
Reposted fromscorpix scorpix viamolkoholic molkoholic
meggy
Każdy ma jakąś przeszłość. Nieważne, czy dobrą, czy złą, ona czyni nas tym, kim jesteśmy.
— Simon Beckett - Wołanie grobu
Reposted fromkonwalia konwalia viamolkoholic molkoholic
2968 0162 500
Reposted fromtwice twice viamolkoholic molkoholic
meggy
Zawsze jak się skończymy kochać, bierze mnie coś takiego smutnego. Jakbym miała w środku pusto i uderzona mogła wydać tylko dudniący, matowy dźwięk. Jakby wiał przeze mnie wiatr! Gdy mnie bierzesz, czuję się taka pełna, silna, żywa, a gdy jest po wszystkim, znów ogarnia mnie ta dojmująca samotność. Wiem, że znowu jesteśmy dwiema obcymi jednostkami, że połączenie jest niemożliwe, że człowiek jest samotny w sobie na zawsze...
— Dorota Masłowska "Kochanie, zabiłam nasze koty"
Reposted fromesperer esperer viapl pl
meggy
Byliśmy bardzo kochającą się rodziną. Najzwyczajniejszą w świecie rodziną potworów. Starzy wprawdzie niechętnie dopuszczali do siebie myśl, że są potworami i dziwili się, skąd się wziął taki potwór jak ja, ale to typowe. Wszystkie potwory świata dziwią się swoim potwornym potomkom.
— Jerzy Plich "Moje pierwsze samobójstwo"
Reposted fromesperer esperer viapl pl
meggy
0452 3311 500
Reposted fromNaamaInfinit NaamaInfinit viaiguchnator iguchnator

April 17 2015

August 21 2013

Play fullscreen
Ready Or Not (VEVO LIFT Presents): Brought To You By McDo...

June 15 2013

Play fullscreen
Jadzia w kąpieli

February 14 2013

Play fullscreen
Myslovitz - To nie byl film

October 18 2012

Play fullscreen
Rat jump

June 30 2012

meggy
9463 90f0
Reposted fromqsza qsza viacholleryczna cholleryczna
meggy
Reposted fromtante tante viacholleryczna cholleryczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...